การอ่านออกเสียง Digraph “QU”

0 Comments

Digraph “QU” as in “Quack”

น้องๆ รู้หรือไม่ 🤔 “Digraph” คือตัวอักษร 2 ตัวที่อยู่ติดกัน ทำให้เกิดเสียงใหม่ขึ้นมา โดยเสียงใหม่นั้นๆ จะไม่ใช่เสียงดั้งเดิมของตัวอักษรที่ถูกนำมารวมกัน😲 เช่น digraph “QU” จะเท่ากับเสียง “KW”

ซึ่งตัวอย่างของการออกเสียง และ รูปปาก ของ digraph QU ได้อยู่ในวีดีโอด้านล่างนี้แล้ว

ข้อควรรู้อื่นๆ:

โดยปกติแล้ว ตัวอักษร Q จะถูกออกเสียงเป็นเสียง /k/

ตัวอักษร Q มักมีตัวอักษร U ตามอยู่ด้านหลัง โดยตัวอักษร U ในกรณีนี้ จะออกเสียงเป็นเสียง /w/ เช่น quack, quail, quarter, queen, question, quick, quiet, quilt, quit, quite, quiz, require, request, square

แต่สำหรับบางคำ ตัวอักษร U ที่ตามหลัง Q จะไม่มีเสียง หรือกลายเป็น silent เช่นคำว่า antique, bouquet, croquet

Add Us on LINE @duphonics